Potrebna dokumentacija

Za fizička lica

– lična karta
– saobraćajna dozvola

Za pravna lica

– izvod iz APR-a
– overa registracionog lista pečatom
– potvrde iz banke o izvršenim uplatama
– ovlašćenje na memorandumu za overu saobraćajne dozvole

Za vozila na lizingu za fizička lica

– izvod iz APR-a lizing kuće
– overa registracionog lista pečatom
– potvrde iz banke o izvršenim uplatama
– ovlašćenje na memorandumu za overu saobraćajne dozvole
– potvrda lizing kuće za registraciju vozila

Za vozila na lizingu za pravna lica

– izvod iz APR-a lizing kuće
– izvod iz APR korisnika lizinga
– overa registracionog lista pečatom
– potvrde iz banke o izvršenim uplatama
– ovlašćenje na memorandumu
– ugovor o lizingu
– potvrda lizing kuce

Increase your website traffic with Attracta.com